KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą

1 skirsnis. „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“

1 skirsnelis. Tikiu į Dievą [199-231]
I. „Tikiu į vieną Dievą“
II. Dievas apreiškia savo vardą
Gyvasis Dievas
„Aš Esu, kuris Esu“
„Gailestingas ir maloningas Dievas“
YRA vienas Dievas
III. Dievas, „Kuris yra“, yra tiesa ir meilė
Dievas yra tiesa
Dievas yra meilė
IV. Tikėjimo į vieną Dievą padariniai
Santrauka
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
I. „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
II. Dievo kaip Trejybės apsireiškimas
Tėvą apreiškia Sūnus
Tėvą ir Sūnų apreiškia Dvasia
III. Švenčiausioji Trejybė tikėjimo moksle
Trejybinės dogmos plėtojimasis
Švenčiausiosios Trejybės dogma
IV. Dieviškieji darbai ir Trejybės Asmenų misijos
Santrauka
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
„Jis daro visa, kas Jam patinka“ (Ps 115, 3)
„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)
Dievo tariamo silpnumo slėpinys
Santrauka
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
I. Katechezė apie sukūrimą
II. Sukūrimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. „Pasaulis sukurtas Dievo garbei“
IV. Kūrimo slėpinys
Dievas kūria išmintingai ir iš meilės
Dievas kuria „iš nieko“
Dievas kuria pasaulį darnų ir gerą
Dievas pranoksta visą kūriniją, bet pasilieka su ja
Dievas išlaiko ir palaiko kūriniją
V. Dievas įgyvendina savo planą: Dievo apvaizda
Apvaizda ir antrinės priežastys
Apvaizda ir blogio papiktinimas
Santrauka
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
I. Angelai
Angelų egzistavimas – tikėjimo tiesa
Kas jie yra?
Kristus „su visais savo angelais“
Angelai Bažnyčios gyvenime
II. Regimasis pasaulis
Santrauka
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
I. „Pagal Dievo paveikslą“
II. „Kūnu ir siela vienas asmuo“
III. „Sukūrė vyrą ir moterį“
Dievo norėtoji lygybė ir skirtybė
Vienas kitam – dviejų vienybė
IV. Žmogus rojuje
Santrauka
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
I. Kur gausu nuodėmės, ten dar gausiau malonės
Nuodėmės tikrovė
Gimtoji nuodėmė – esminė tikėjimo tiesa
Skaitant pasakojimą apie nuopuolį
II. Angelų nuopuolis
III. Gimtoji nuodėmė
Laisvės išbandymas
Pirmoji žmogaus nuodėmė
Adomo nuodėmės padariniai žmonijai
Atkakli kova...
IV. „Tu jo nepalikai mirties valdžioje“
Santrauka
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003