KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas / Antras poskyris. Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

3 skirsnis. „Jėzus Kristus prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“

1 skirsnelis. Dievo Sūnus tapo žmogumi [456-483]
I. Kodėl Žodis tapo kūnu?
II. Įsikūnijimas
III. Tikras Dievas ir tikras žmogus
IV. Kaip Dievo Sūnus yra žmogumi?
Žmogiškoji Kristaus siela ir pažinimas
Žmogiškoji Kristaus valia
Tikras Kristaus kūnas
Įsikūnijusiojo Žodžio širdis
Santrauka
2 skirsnelis. „...Prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“ [484-511]
I. Prasidėjo iš Šventosios Dvasios...
II. ... gimė iš Mergelės Marijos
Išankstinis Marijos paskyrimas
Nekaltasis Prasidėjimas
„Tebūna man, kaip tu pasakei...“
Dieviškoji Marijos motinystė
Marijos mergeliškumas
Marija – „visuomet Mergelė“
Mergeliškoji Marijos motinystė Dievo plane
Santrauka
3 skirsnelis. Kristaus gyvenimo slėpiniai [512-570]
I. Visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys
Bendrieji Jėzaus slėpinių bruožai
Mūsų dalyvavimas Jėzaus slėpiniuose
II. Jėzaus vaikystės ir paslėptojo gyvenimo slėpiniai
Pasirengimas
Gimimo slėpinys
Jėzaus vaikystės slėpiniai
Jėzaus paslėptojo gyvenimo slėpiniai
III. Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai
Jėzaus krikštas
Jėzaus gundymas
„Prisiartino Dievo karalystė“
Dievo karalystės skelbimas
Dievo karalystės ženklai
„Karalystės raktai“
Atsimainymas – Karalystės nuojauta
Jėzaus atvykimas į Jeruzalę
Jėzaus mesijinis įžengimas į Jeruzalę
Santrauka
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003