KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Sakramentinė ekonomija

Antras poskyris. Velykinio slėpinio sakramentinis šventimas

1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas švenčia?
Kas švenčia dangiškąją liturgiją?
Kas švenčia sakramentinę liturgiją?
II. Kaip švęsti?
Ženklai ir simboliai
Žodžiai ir veiksmai
Giedojimas ir muzika
Šventi paveikslai
III. Kada švęsti?
Liturginis laikas
Viešpaties diena
Liturginiai metai
Šventųjų minėjimas liturginiais metais
Valandų liturgija
IV. Kur švęsti?
Santrauka
2 skirsnis. Liturginė įvairovė ir slėpinio vienybė [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Santrauka

1135  Liturginė katechezė pirmiausia apima sakramentinės ekonomijos aiškinimą (pirmas poskyris). Ją suvokus, išryškėja liturgijos šventimo naujybė. Tad šiame poskyryje bus kalbama apie Bažnyčios sakramentų šventimą. Apžvelgsime tai, kas, nepaisant skirtingų liturginių tradicijų, jose yra bendra visų septynių sakramentų šventimui; kas būdinga kiekvienam paskiram sakramentui, aptarsime vėliau. Šioje pamatinėje, sakramentiniam šventimui skirtoje katechezėje bus atsakyta į tikintiesiems pirmiausia čia iškylančius klausimus, būtent:

— Kas švenčia?

— Kaip švęsti?

— Kada švęsti?

— Kur švęsti?

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003