KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas [1700-1876]
1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Santrauka
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas į palaimą [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji palaima
Santrauka
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo ekonomijoje
Santrauka
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų moralumas [1749-1761]
I. Moralumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Santrauka
5 skirsnis. Aistrų moralumas [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir moralinis gyvenimas
Santrauka
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidingas sprendimas
Santrauka
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
II. Dieviškosiosios dorybės
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Santrauka
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių įvarovė
IV. Nuodėmės sunkumas: mirtinoji ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės paplitimas
Santrauka
Antras poskyris. Žmonių bendruomenė [1877-1948]
1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Žmogaus pašaukimo bendruomeninis pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Santrauka
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendrasis gėris
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Santrauka
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Santrauka
Trečias poskyris. Dievo išganymas: įstatymas ir malonė [1949-2051]
1 skirsnis. Moralinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis moralinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Santrauka
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Santrauka
3 skirsnis. Bažnyčia – Motina ir Mokytoja [2030-2051]
I. Moralinis gyvenimas ir Bažnyčios Magisteriumas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Moralinis gyvenimas ir misijinis liudijimas
Santrauka
Dešimt įsakymų

1699  Žmogaus pašaukimą įgyvendina gyvenimas Šventojoje Dvasioje (pirmas poskyris). Šis gyvenimas yra Dievo meilė ir žmonių solidarumas (antras poskyris). Jis yra suteiktas dovanai kaip išganymas (trečias poskyris).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003