KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Pirmas poskyris. Žmogaus asmens kilnumas

1 skirsnis. Žmogus – Dievo paveikslas [1701-1715]
Santrauka
2 skirsnis. Mūsų pašaukimas į palaimą [1716-1729]
I. Palaiminimai
II. Laimės troškimas
III. Krikščioniškoji palaima
Santrauka
3 skirsnis. Žmogaus laisvė [1730-1748]
I. Laisvė ir atsakomybė
II. Žmogaus laisvė išganymo ekonomijoje
Santrauka
4 skirsnis. Žmogaus veiksmų moralumas [1749-1761]
I. Moralumo šaltiniai
II. Geri ir blogi veiksmai
Santrauka
5 skirsnis. Aistrų moralumas [1762-1775]
I. Aistros
II. Aistros ir moralinis gyvenimas
Santrauka
6 skirsnis. Sąžinė [1776-1802]
I. Sąžinės sprendimas
II. Sąžinės ugdymas
III. Rinktis pagal sąžinę
IV. Klaidingas sprendimas
Santrauka
7 skirsnis. Dorybės [1803-1845]
I. Žmogiškosios dorybės
Pagrindinės dorybės
Dorybės ir malonė
II. Dieviškosiosios dorybės
Tikėjimas
Viltis
Meilė
III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai
Santrauka
8 skirsnis. Nuodėmė [1846-1876]
I. Gailestingumas ir nuodėmė
II. Nuodėmės apibrėžimas
III. Nuodėmių įvarovė
IV. Nuodėmės sunkumas: mirtinoji ir lengvoji nuodėmė
V. Nuodėmės paplitimas
Santrauka

1700  Žmogaus asmens kilnumo pagrindas – jo sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą (1 skirsnis); tą kilnumą vainikuoja žmogaus pašaukimas į dieviškąją palaimą (2 skirsnis); jos siekti žmogus privalo laisvai (3 skirsnis). Sąmoningai veikdamas (4 skirsnis), žmogus arba laikosi Dievo pažadėto ir sąžinės patvirtinto gėrio, arba elgiasi priešingai (5 skirsnis). Save ugdydami, žmonės auga iš vidaus; tai daryti padeda visas jų juslinis ir dvasinis gyvenimas (6 skirsnis). Malonės padedami, jie ugdo dorybes (7 skirsnis), vengia nuodėmės, o nusidėję patiki save kaip sūnus palaidūnas1 dangiškojo Tėvo gailestingumui (8 skirsnis). Taip jie pasiekia tobulą gailestingąją meilę.

Išnašos

1 Plg. Lk 15, 11-31.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003