KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Antras poskyris. Žmonių bendruomenė

1 skirsnis. Asmuo ir visuomenė [1878-1896]
I. Žmogaus pašaukimo bendruomeninis pobūdis
II. Atsivertimas ir visuomenė
Santrauka
2 skirsnis. Dalyvavimas visuomenės gyvenime [1897-1927]
I. Valdžia
II. Bendrasis gėris
III. Atsakomybė ir bendradarbiavimas
Santrauka
3 skirsnis. Socialinis teisingumas [1928-1948]
I. Pagarba žmogaus asmeniui
II. Žmonių lygybė ir skirtumai tarp jų
III. Žmonių solidarumas
Santrauka

1877  Žmonijos pašaukimas yra padaryti Dievo paveikslą regimą ir būti perkeistai į vienatinio Dievo Sūnaus paveikslą. Šis pašaukimas yra asmeninio pobūdžio, kadangi kiekvienas žmogus pašauktas į dieviškąją palaimą; tačiau pašaukta ir visa žmonių bendruomenė.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003