KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Žmogaus pašaukimas: gyventi Šventojoje Dvasioje

Trečias poskyris. Dievo išganymas: įstatymas ir malonė

1 skirsnis. Moralinis įstatymas [1950-1986]
I. Prigimtinis moralinis įstatymas
II. Senasis Įstatymas
III. Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas
Santrauka
2 skirsnis. Malonė ir nuteisinimas [1987-2029]
I. Nuteisinimas
II. Malonė
III. Nuopelnai
IV. Krikščioniškasis šventumas
Santrauka
3 skirsnis. Bažnyčia – Motina ir Mokytoja [2030-2051]
I. Moralinis gyvenimas ir Bažnyčios Magisteriumas
II. Bažnyčios įsakymai
III. Moralinis gyvenimas ir misijinis liudijimas
Santrauka
Dešimt įsakymų

1949  Palaimai pašauktam, bet nuodėmės sužeistam žmogui reikalingas Dievo teikiamas išganymas. Dievo pagalba jam ateina Kristuje per Įstatymą, kuris žmogui vadovauja, ir per malonę, kuri jį stiprina:

Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Fil 2, 12–13).
  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003