KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Dešimt įsakymų

Antras poskyris. „Mylėk savo artimą kaip save patį“

4 skirsnis. Ketvirtas įsakymas [2197-2257]
I. Šeima Dievo plane
Šeimos prigimtis
Krikščioniškoji šeima
II. Šeima ir visuomenė
III. Šeimos narių pareigos
Vaikų pareigos
Tėvų pareigos
IV. Šeima ir Karalystė
V. Pilietinės visuomenės valdžia
Pilietinės valdžios pareigos
Piliečių pareigos
Politinė bendruomenė ir Bažnyčia
Santrauka
5 skirsnis. Penktas įsakymas [2258-2330]
I. Pagarba žmogaus gyvybei
Šventosios istorijos liudijimas
Būtinoji gintis
Tyčinė žmogžudystė
Abortas
Eutanazija
Savižudybė
II. Pagarba asmens kilnumui
Pagarba kito sielai: papiktinimas
Pagarba sveikatai
Pagarba žmogui ir moksliniai tyrimai
Pagarba kūno vientisumui
Pagarba mirusiems
III. Taikos gynimas
Taika
Vengti karo
Sanktrauka
6 skirsnis. Šeštas įsakymas [2331-2400]
I. „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė ...“
II. Pašaukimas į skaistumą
Asmens vientisumas
Visiškas dovanojimasis
Įvairios skaistumo formos
Nusižengimai skaistumui
Skaistumas ir homoseksualizmas
III. Sutuoktinių meilė
Santuokinė ištikimybė
Santuokos vaisingumas
Vaikai – dovana
IV. Nusižengimai santuokos kilnumui
Ištuoka
Kiti nusižengimai santuokos kilnumui
Santrauka
7 skirsnis. Septintas įsakymas [2401-2463]
I. Gėrybių visuotinė paskirtis ir privatinė nuosavybė
II. Pagarba žmonėms ir jų gėrybėms
Pagarba svetimoms gėrybėms
Pagarba kūrinijos integralumui
III. Socialinis Bažnyčios mokymas
IV. Ekonominė veikla ir socialinis teisingumas
V. Teisingumas ir tarptautinis solidarumas
VI. Meilė vargšams
Santrauka
8 skirsnis. Aštuntas įsakymas [2464-2513]
I. Gyventi tiesoje
II. „Liudyti tiesą“
III. Nusižengimai tiesai
IV. Pagarba tiesai
V. Naudojimasis visuomenės komunikavimo priemonėmis
VI. Tiesa, grožis ir sakralinis menas
Santrauka
9 skirsnis. Devintas įsakymas [2514-2533]
I. Širdies skaistinimas
II. Kova dėl tyrumo
Santrauka
10 skirsnis. Dešimtas įsakymas [2534-2557]
I. Geismų sukeliama netvarka
II. Šventosios Dvasios troškimai
III. Širdies neturtas
IV. „Trokštu regėti Dievą“
Santrauka
Jėzus tarė savo mokiniams: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13, 34).

2196  Į klausimą, koks yra pirmas įsakymas, Jėzus atsakė: „Pirmasis yra šis: 'Klausyk, Izraeli, – Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats; tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis'. Antrasis: 'Mylėk savo artimą kaip save patį'. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu“ (Mk 12, 29–31).

Apaštalas šv. Paulius primena: „Kas myli, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė – įstatymo pilnatvė“ (Rom 13, 8–10).

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003