KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Antras skyrius. Krikščionių tikėjimo išpažinimas

Pirmas poskyris. Tikiu į Dievą Tėvą

1 skirsnis. „Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“ [199-421]
1 skirsnelis. Tikiu į Dievą [199-231]
I. „Tikiu į vieną Dievą“
II. Dievas apreiškia savo vardą
III. Dievas, „Kuris yra“, yra tiesa ir meilė
IV. Tikėjimo į vieną Dievą padariniai
Santrauka
2 skirsnelis. Tėvas [232-267]
I. „Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“
II. Dievo kaip Trejybės apsireiškimas
III. Švenčiausioji Trejybė tikėjimo moksle
IV. Dieviškieji darbai ir Trejybės Asmenų misijos
Santrauka
3 skirsnelis. Visagalis [268-278]
„Jis daro visa, kas Jam patinka“ (Ps 115, 3)
„Tu esi gailestingas visiems, nes Tu visa gali“ (Išm 11, 23)
Dievo tariamo silpnumo slėpinys
Santrauka
4 skirsnelis. Kūrėjas [279-324]
I. Katechezė apie sukūrimą
II. Sukūrimas – Švenčiausiosios Trejybės darbas
III. „Pasaulis sukurtas Dievo garbei“
IV. Kūrimo slėpinys
V. Dievas įgyvendina savo planą: Dievo apvaizda
Santrauka
5 skirsnelis. Dangus ir žemė [325-354]
I. Angelai
II. Regimasis pasaulis
Santrauka
6 skirsnelis. Žmogus [355-384]
I. „Pagal Dievo paveikslą“
II. „Kūnu ir siela vienas asmuo“
III. „Sukūrė vyrą ir moterį“
IV. Žmogus rojuje
Santrauka
7 skirsnelis. Nuopuolis [385-421]
I. Kur gausu nuodėmės, ten dar gausiau malonės
II. Angelų nuopuolis
III. Gimtoji nuodėmė
IV. „Tu jo nepalikai mirties valdžioje“
Santrauka

198  Mūsų tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiu Dievas, nes Dievas yra „pirmas“ ir „paskutinis“ (Iz 44, 6), visa ko Pradžia ir Pabaiga. „Credo“ prasideda žodžiais Dievas Tėvas, nes Tėvas yra pirmasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo; mūsų Tikėjimo simbolis prasideda dangaus ir žemės sukūrimu, nes kūrimas yra visų Dievo darbų pradžia ir pagrindas.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003