Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pasmilkymo malda

Pasmilkymo malda
(Koptų tradicija)
Ramybės Karaliau, suteik mums savo ramybę ir atleisk mūsų nuodėmes. Atstumk Bažnyčios priešus ir sergėk, kad ji nenusilptų. Emanuelis, mūsų Dievas, yra tarp mūsų Tėvo ir Šventosios Dvasios šlovėje. Tepalaimina jis mus, teapvalo mūsų širdis ir teišgydo sielos ir kūno ligas. Garbiname tave, Kristau, su geruoju Tėvu ir Šventąja Dvasia dėl to, kad atėjai ir išgelbėjai mus.

 

KBK nuorodos