Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Visos Evangelijos apibendrinimas“

579.  Kokia yra Tėve mūsų vieta Šventajame Rašte?

2761-27642774Tėve mūsų yra „visos Evangelijos apibendrinimas“ (Tertulijonas) ir „tobuliausia malda“ (šv. Tomas Akvinietis). Kalno pamokslo (Mt 5–7) viduryje šios maldos forma išreikštas esminis Evangelijos turinys.

580.  Kodėl ji vadinama „Viešpaties malda“?

2765-27662775Tėve mūsų vadinama „Viešpaties malda“, nes jos išmokė pats Viešpats Jėzus.

581.  Kokią vietą Tėve mūsų užima Bažnyčios maldoje?

2767-27722776Kaip ypatinga Bažnyčios malda, Tėve mūsų „perduodama“ per Krikštą, šitaip parodant naują Dievo vaikų gimimą dieviškajam gyvenimui. Visa jos reikšmė atsiskleidžia Eucharistijoje, nes jos prašymai, grindžiami jau įgyvendintu išganymo slėpiniu, bus tobulai išklausyti Viešpačiui atėjus. Tėve mūsų yra neatsiejama Valandų liturgijos dalis.