Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Prie maldos šaltinių

558.  Kokie yra krikščioniškosios maldos šaltiniai?

2652-2662

Tai Dievo žodis, teikiantis mums Kristaus „pažinimo didybę“ (Fil 3, 8), Bažnyčios liturgija, skelbianti, įgyvendinanti ir perduodanti išganymo slėpinį, dieviškosios dorybės ir kasdienės situacijos, kuriose galime susitikti su Dievu.

„Myliu tave, Viešpatie, ir prašau vienintelės malonės – mylėti tave amžinai. […] Mano Dieve, jei mano liežuvis negali kiekvieną akimirką kartoti, kad tave myliu, tai noriu, kad mano širdis kartotų kiekvienąkart, kai įkvepiu“ (šv. Jonas Marija Via­nėjus, Arso klebonas).