Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Palaiminimai (Mt 5, 3–12)

Palaiminti beturčiai dvasia,
nes jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti liūdintys, 
nes jie bus paguosti.
Palaiminti romieji, 
nes jie paveldės žemę.
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, 
nes jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji, 
nes jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai, 
nes jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai, 
nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti persekiojami dėl teisumo,
nes jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, 
kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, 
nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

 

KBK nuorodos