Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Sveika, Marija – Ave, Maria

Sveika, Marija Ave, Maria
Sveika, Marija, malonės pilnoji!
Viešpats su tavimi!
Tu pagirta tarp moterų
ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina,
melsk už mus nusidėjėlius,
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

 

KBK nuorodos