Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Devintas įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

527.  Ko reikalaujama devintu įsakymu?

2514-25162528-2530Devintu įsakymu reikalaujama įveikti kūno geismingumą mintyse ir troškimuose. Kovojant su šiuo geismingumu, būtina siekti širdies tyrumo ir puoselėti susivaldymo dorybę.

528.  Kas draudžiama devintu įsakymu?

2517-25192531-2532Devintu įsakymu draudžiama puoselėti mintis ir troškimus, susijusius su šeštu įsakymu draudžiamais veiksmais.

529.  Kaip pasiekiamas širdies tyrumas?

2520Palaikomas Dievo malonės ir kovodamas su netvarkingais troškimais, pakrikštytasis pasiekia širdies tyrumą, padedamas skaistumo dorybės ir dovanos, intencijos švarumo, išorinio ir vidinio žvilgsnio tyrumo, jausmų ir vaizduotės drausmės, maldos.

530.  Ko dar reikia tyrumui?

2521-25272533Tyrumui reikalingas drovumas; jis apsaugo asmens privatumą, išreiškia skaistumo jautrumą, valdo žvilgsnius ir judesius, idant šie atitiktų asmenų ir jų bendrystės orumą. Tai išlaisvina iš paplitusio erotizmo ir atitolina nuo visko, kas skatina liguistą smalsumą. Taip pat reikalingas socialinės aplinkos išskaistinimas nepaliaujamoje kovoje su papročių liberalumu, besiremiančiu klaidinga žmogaus laisvės samprata.