Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septynios svarbiausios ydos

1. Puikybė
2. Gobšumas
3. Gašlumas
4. Rūstumas
5. Pavydas
6. Rajumas
7. Tingumas

 

KBK nuorodos