Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septyni gerieji darbai kūnui

1. Išalkusį pavalgydinti. 
2. Ištroškusį pagirdyti. 
3. Vargšą aprengti. 
4. Keleivį priglausti. 
5. Kalinį sušelpti. 
6. Ligonį aplankyti. 
7. Mirusį palaidoti.

 

KBK nuorodos