Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Maldos vadovai

564.  Kaip šventieji vadovauja mūsų maldai?

2683-26842692-2693Šventieji – mūsų maldos pavyzdžiai, taip pat jų prašome užtarti mus ir visą pasaulį Švenčiausiajai Trejybei. Jų užtarimas – iškiliausias tarnavimas Dievo planui. Per visą Bažnyčios istoriją šventųjų bend­rystėje išsirutuliojo įvairūs dvasingumo pavyzdžiai, mokantys gyventi malda ir ją praktikuoti.

565.  Kas gali mokyti maldos?

2685-26902694-2695Pirmas maldos mokymo židinys yra krikščioniškoji šeima. Ypač patartina kasdienė šeimos malda, nes tai pirmasis Bažnyčios maldos gyvenimo liudijimas. Katechezė, maldos grupės, dvasinis vadovavimas sudaro maldos mokyklą ir padeda melstis.

566.  Kokios vietos tinka maldai?

26912696Melstis galima visur, tačiau vieta nėra nesvarbi maldai. Bažnyčia yra tinkama vieta liturginei maldai ir Eucharistijos adoracijai. Kitos vietos taip pat gali padėti melstis, pavyzdžiui, „maldos kampelis“ namie, vienuolynas, šventovė.