Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Žmogaus laisvė

363.  Kas yra laisvė?

1730-17331743-1744Tai Dievo dovanota žmogui galia veikti arba neveikti, daryti viena ar kita ir šitaip pačiam imtis sąmoningų veiksmų. Laisvė būdinga tikrai žmogiškiesiems veiksmams. Juo daugiau daroma gėrio, juo laisvesniu tampama. Laisvė pasiekia savo tobulumą, būdama nukreipta į Dievą, aukščiausią gėrį ir mūsų palaimą. Laisvė taip pat apima galimybę rinktis gera ar bloga. Blogio pasirinkimas yra piktnaudžiavimas laisve, vedantis į nuodėmės vergiją.

364.  Koks yra santykis tarp laisvės ir atsakomybės?

1734-17371745-1746Laisvė daro žmogų atsakingą už savo veiksmus tiek, kiek jie valingi, nors pakaltinamumą dėl kokio nors veiksmo bei atsakomybę už jį ir gali sumažinti ar net visai panaikinti nežinojimas, neatidumas, patirta prievarta, baimė, nesuvaldomas jausmingumas, įpročiai.

365.  Kodėl visi žmonės turi teisę naudotis laisve?

17381747Kiekvienas žmogus turi teisę naudotis laisve, nes ji neatskiriama nuo jo kaip žmogaus asmens orumo. Todėl ši teisė visada gerbtina, pirmiausia moralės bei religijos srityse, pilietiškai pripažintina ir saugotina, neperžengiant bendrojo gėrio ir teisingos viešosios tvarkos ribų.

366.  Kokia yra žmogaus laisvės vieta išganymo tvarkoje?

1739-17421748Mūsų laisvė susilpninta pirmosios nuodėmės. Dar labiau ją silpnina vėlesnės nuodėmės. Tačiau Kristus „mus išvadavo, kad būtume laisvi“ (Gal 5, 1). Šventoji Dvasia savo malone veda mus į dvasinę laisvę, kad padarytų savo laisvaisiais bendradarbiais Bažnyčioje ir pasaulyje.