Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

„Viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų“ (Apd 1, 1–2), reikia matyti Kalėdų ir Velykų slėpinių šviesoje.
KBK, 512

Pagalba

KAIP DARYTI NUORODAS?

Tiesioginė nuoroda į KBK skiltį ar KBKS klausimą jų kontekste

ADRESO SUDARYMO TAISYKLĖ

Žemiau išvardyti punktai atskiriami įstrižu brūkšniu: /

  1. Svetainės adresas: https://katekizmas.lt
  2. Knygos trumpinys: kbk (t.y. Katalikų Bažnyčios katekizmas) arba kbks (t.y. Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka)
  3. KBK skilties arba KBKS klausimo numeris

PAVYZDŽIAI
1025-oji KBK skiltis: https://katekizmas.lt/kbk/1025
240-asis KBKS klausimas: https://katekizmas.lt/kbks/240

DĖMESIO!
Šio tipo nuorodos nuveda į atitinkamą skiltį ar klausimą svetainės puslapyje su jo kontekstu. Šios nuorodos turėtų būti naudojamos pastoviems linkams.


Tiesioginė nuoroda į KBK skiltį, -is ar KBKS klausimą, -us be konteksto

Tiesiai į norimą KBK skiltį ar KBKS klausimą patekti galima atitinkamame paieškos laukelyje įrašius tik skilties/klausimo numerį, pvz. 40, atskirus numerius, pvz.: 4,8,10 (nuoroda: https://katekizmas.lt/index.php?id=11&q=4,8,10) ar jų intervalą, pvz. 45-48 (nuoroda: https://katekizmas.lt/index.php?id=11&q=45-48)

PAIEŠKOS REZULTATO puslapyje linkas skilties/klausimo numeris nuves į atitinkamos KBK skilties / KBKS klausimo kontekstą.


Tiesioginė nuoroda į struktūrines KBK ar KBKS „daleles“

Patekę į norimą KBK ar KBKS hierarchinę dalį naršyklės adreso eilutėje rasite atitinkamo puslapio adresą, pvz: KBK. Pirma dalis. Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“ adresas: https://katekizmas.lt/kbk/dalis1/skyrius1


KAIP SPAUSDINTI?

Generuojamų puslapių maketo spausdinimui siūlome naudoti Chromo naršyklės įprastinę spausdinimo funkciją.

Paprastesniems tekstams kartais galima naudoti ir Firefox naršyklę su jos spausdinimo funkcija „Supaprastinti puslapį“.


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra