Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Trečias poskyris. Tarnavimo bendrystei ir misijai sakramentai

321.  Kokie yra tarnavimo bendrystei ir misijai sakramentai?

1533-1535Dviem sakramentais – Šventimais ir Santuoka – suteikiama išskirtinė malonė ypatingai Dievo tautos statydinimo misijai Bažnyčioje vykdyti. Jie ypač prisideda prie Bažnyčios bendrystės ir prie kitų išganymo.