Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras įsakymas: Netark Dievo vardo be reikalo

447.  Kaip gerbiamas Dievo vardo šventumas?

2142-21492160-2162Šventasis Dievo vardas gerbiamas jo šaukiantis, jį aukštinant, teikiant gyrių ir šlovinant. Tad reikia vengti piktnaudžiavimo, šaukiantis Dievo vardo nusikaltimui pateisinti, ir bet kokio nederamo jo vardo vartojimo, kaip antai piktžodžiavimo, nes tai iš prigimties sunki nuodėmė, taip pat prakeiksmų ir neištikimybės pažadams, duotiems Dievo vardu.

448.  Kodėl draudžiama melagingai prisiekti?

2150-21512163-2164

Todėl, kad šitaip kaip melo liudytojas įpainiojamas Dievas, kuris yra tiesa.

„Neprisiekinėk nei Kūrėju, nei kūriniu, nebent dėl tiesos, esant būtinybei ir su pagarba“ (šv. Ignacas Lojola).

449.  Kas yra melaginga priesaika?

2152-2155Melaginga priesaika yra pažado su priesaika davimas, neketinant jo laikytis, arba su priesaika duoto pažado sulaužymas. Tai sunki nuodėmė Dievui, kuris visada ištikimas savo pažadams.