Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Trečias poskyris. Dievo išganymas: įstatymas ir malonė

1949Y-333Palaimai pašauktam, bet nuodėmės sužeistam žmogui reikalingas Dievo teikiamas išganymas. Dievo pagalba jam ateina Kristuje per Įstatymą, kuris žmogui vadovauja, ir per malonę, kuri jį stiprina:

Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Fil 2, 12–13).

 

 

 

 

YC nuorodos

1949333. Ar yra prigimtinis, visiems žinomas dorinis įstatymas?