Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas poskyris. Įkrikščioninimo sakramentai

251.  Kaip vyksta įkrikščioninimas?

12121275Jis vyksta per sakramentus, padedančius krikščioniškojo gyvenimo pamatus: per Krikštą atgimę tikintieji sustiprinami Sutvirtinimu ir maitinami Eucharistija.