Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Malda už mirusius

Malda už mirusius
(Bizantijos tradicija)
Sielų ir kiekvieno kūno Dieve, sutrypęs mirtį, sunaikinęs velnią ir dovanojęs gyvybę visam pasauliui, duok, Viešpatie, atilsį savo mirusio tarno N. sielai šviesos, žalumos ir gaivesio vietovėje, toli nuo kančios, skausmo ir aimanų. Gerasis ir palankusis Dievas teatleidžia jam žodžiais, veiksmais ir mintimis padarytas nuodėmes, nes nėra tokio žmogaus, kuris būtų gyvenęs ir nenusidėjęs; tu vienas – be nuodėmės, tavo teisumas – teisumas per amžius ir tavo žodis – tiesa. Kadangi tu, Kristau, mūsų Dieve, esi tavo mirusio tarno N. prisikėlimas, gyvenimas ir atilsis, mes šloviname tave su nesukurtuoju tavo Tėvu ir švenčiausiąja, gerąja bei gaivinančiąja tavo Dvasia dabar ir visada, ir per amžių amžius. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

 

KBK nuorodos