Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

KATEKIZMAS.LT
KB katekizmas, 2015
 

Pirmas poskyris. „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“

2083S-442Y-352Žmogaus pareigas Dievui Jėzus apibendrino šiais žodžiais: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu“ (Mt 22, 37).1 Tai tiesioginis aidas iškilmingo raginimo: „Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS“ (Įst 6, 4).

Dievas pamilo pirmas. Vienatinio Dievo meilę primena pirmas iš „dešimties žodžių“. Po jo einantys įsakymai aiškina Dievą pamilti šaukiamo žmogaus meilės atsaką.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

2083-2094, 2133-2134442. Ko reikalaujama Dievo teiginiu: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas“ (Iš 20, 2)?

Juo reikalaujama, kad tikintysis puoselėtų bei įgyvendintų tris dieviškąsias dorybes ir vengtų joms priešingų nuodėmių. Tikėjimas įgalina tikėti į Dievą ir atmesti tai, kas jam priešinga, kaip antai valingas abejojimas, netikėjimas, erezija, apostazė, schizma. Viltis įgalina su pasitikėjimu laukti Dievo palaimingojo regėjimo ir jo pagalbos, išvengiant nevilties ir savikliovos. Meilė įgalina mylėti Dievą labiau už viską; tad atmestinas abejingumas, nedėkingumas, drungnumas, dvasinis vangumas arba glebumas ir iš puikybės kylanti neapykanta Dievui.

KBKS 442 kontekstas

YC nuorodos

2083352. Ką reiškia žodžiai: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas“ (Iš 20, 2)?

 

KBK išnašos

1Plg. Lk 10, 27: „...Visomis jėgomis“.