Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

YOUCAT klausimai ir KBK

Paspaudus ant YOUCAT klausimo, dešinėje bus išgeneruoti su juo susijusių KBK skilčių tekstai. Šalia YOUCAT klausimo nurodomi susijusių KBK skilčių numeriai. Jie yra su linkais į atitinkamą KBK teksto vietą.

 

 

 

 

Klausimas ir susijusios skiltys
[Generavimas vyksta paspaudus linką ant klausimo]