Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Sakramentalijos

351.  Kas yra sakramentalijos?

1667-16721677-1678Tai Bažnyčios įsteigti šventieji ženklai tam tikroms gyvenimo aplinkybėms pašventinti. Jas sudaro malda, lydima kryžiaus ženklo ir kitų ženklų. Tarp sakramentalijų svarbią vietą užima palaiminimai, kuriais šlovinamas Dievas ir meldžiama jo dovanų, taip pat asmenų bei Dievo kultui skirtų daiktų pašventinimai.

352.  Kas yra egzorcizmas?

1673Egzorcizmas yra Bažnyčios autoritetingas prašymas Jėzaus vardu, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo piktojo poveikio ir išvaduotas iš jo valdžios. Paprastasis egzorcizmas atliekamas per Krikšto apeigas. Iškilmingąjį, vadinamąjį didįjį egzorcizmą gali atlikti tik vyskupo įgaliotas kunigas.

353.  Kokios liaudiškojo pamaldumo formos lydi Bažnyčios sakramentinį gyvenimą?

1674-16761679Krikščioniškosios liaudies religinis jausmas visada reikšdavosi tokiomis įvairiomis Bažnyčios sakramentinį gyvenimą lydinčiomis maldingumo formomis, kaip relikvijų gerbimas, šventovių lankymas, maldininkų kelionės, procesijos, Kryžiaus kelias, rožinis. Bažnyčia apšviečia tikėjimo šviesa ir skatina tikras liaudiškojo maldingumo formas.