Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. „Tikiu“ – „Tikime“

Kūrimo dienos. Souvigny Biblijos miniatiūra. Moulins (Prancūzija), Municipalinė biblioteka (Bibliothèque Municipale)


Šioje miniatiūroje vaizduojamas visas šešių dienų kūrimo ciklas iki pirmųjų tėvų gundymo (plg. Pr 1–3).


Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai!<> Kaip išmintingai juos visus sukūrei!
Tavo kūrinių pilna žemė.
Štai jūra, tokia bekraštė ir plati,
ten knibždėlynas be skaičiaus –
maži ir dideli gyvūnai.
Čia plaukioja laivai
ir žaidžia Leviatanas, kurį tu sukūrei.
Visi jie laukia iš tavęs,
kad duotum jiems peno, kada reikia.
Kai tu jiems duodi, jie surenka,
kai ištiesi ranką, jie sotūs gėrybių.
Garbink Viešpatį, mano siela!
(Ps 104, 24–28. 35)


Velyknaktį Bažnyčia aukština Viešpatį už dar didingesnį žmonijos ir kosmoso atpirkimo darbą:

Visagali amžinasis Dieve, nuostabusis Kūrėjau!
Tegul atpirktieji žmonės supranta,
jog pasaulio sukūrimas laikų pradžioje
nėra didesnis dalykas už Velykų Avinėlio –
Kristaus pasiaukojimą, laikų pilnatvei atėjus.


1.  Kas Dievo plane numatyta žmogui?

1-25Dievas, pats būdamas tobulas ir laimingas, vien iš savo gerumo kylančiu sumanymu laisva valia sukūrė žmogų, kad padarytų jį savo palaimingojo gyvenimo dalininku. Atėjus laiko pilnatvei, Dievas Tėvas pasiuntė savo Sūnų kaip į nuodėmę nupuolusių žmonių Atpirkėją ir Gelbėtoją pašaukti jų į savo Bažnyčią ir Šventosios Dvasios veikimu padaryti įsūniais bei amžinosios laimės paveldėtojais.