Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septyni Bažnyčios sakramentai – Septem Ecclesiæ Sacramenta

Septyni Bažnyčios sakramentai Septem Ecclesiæ Sacramenta
Krikštas
Sutvirtinimas
Eucharistija
Atgaila
Ligonių patepimas
Šventimai
Santuoka
Baptísmum
Confirmátio
Eucharístia
Pæniténtia
Únctio infirmórum
Ordo
Matrimónium

250.  Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai?

1210-1211Jie skirstomi į įkrikščioninimo (Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija), gydymo (Atgaila ir Ligonių patepimas), tarnavimo bendrystei ir misijai (Šventimai ir Santuoka) sakramentus. Jie susiję su svarbiais krikščioniškojo gyvenimo momentais. Visi sakramentai nukreipti į Eucharistiją „kaip ypatingą tikslą“ (šv. Tomas Akvinietis).