Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Žmonių bendruomenė

1877S-401Y-312Žmonijos pašaukimas yra padaryti Dievo paveikslą regimą ir būti perkeistai į vienatinio Dievo Sūnaus paveikslą. Šis pašaukimas yra asmeninio pobūdžio, kadangi kiekvienas žmogus pašauktas į dieviškąją palaimą; tačiau pašaukta ir visa žmonių bendruomenė.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1877-1880, 1890-1891401. Kokia yra žmogaus visuomeninio matmens esmė?

Asmeniškai pašauktas palaimai žmogus kartu turi visuomeninį matmenį kaip savo prigimties ir pašaukimo esminį dėmenį. Iš tiesų visi žmonės pašaukti į tą patį tikslą – patį Dievą; esama tam tikro panašumo tarp dieviškųjų Asmenų bendrystės ir žmonių tarpusavio brolybės, kurią jie privalo steigti tiesoje ir meilėje; artimo meilė neatskiriama nuo meilės Dievui.

KBKS 401 kontekstas

YC nuorodos

1877312. Iš ko žmogus supranta, kad padarė nuodėmę?