Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

„Viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų“ (Apd 1, 1–2), reikia matyti Kalėdų ir Velykų slėpinių šviesoje.
KBK, 512

Kelionė katekizmo puslapiais

Parapijų dvasinio atsinaujinimo programos ATGAIVINK tikslas - padėti parapijiečiams artimiau bičiuliautis su Kristumi, atsiverti Šventosios Dvasios galiai, autentiškai patirti ir liudyti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje bei savo aplinkoje. Per asmenišką kiekvieno parapijiečio atsivertimą, bendrą visų maldą, dalijimąsi tikėjimu, vieningą dvasinę nuotaiką atsinaujina parapija, kuriama gyva tikinčiųjų bendruomenė. Tai įvyksta programoje bendradarbiaujant kunigams ir pasauliečiams.

Šiuo metu pagal ATGAIVINK programą Lietuvoje galime pasiūlyti 2,5 metų, t. y. 5 pakopų, pradinę medžiagą, skirtą parapijoms atsinaujinti, bei 48 susitikimų medžiagą, paremtą Katalikų Bažnyčios katekizmu bei Šventuoju Raštu – „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais.“ Norinčius pradėti šias programas savo grupėje ar parapijoje prašome susisiekti su mumis. Plačiau »

4 dalių ciklas „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais“
Grupelių darbo medžiaga PDF

I dalis: MŪSŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS. Į ką mes tikime? (Kauno arkivyskupijos kurija. Programa „Atgaivink“, 2007. – 84 p.) II dalis: KRIKŠČIONIŠKOJO SLĖPINIO ŠVENTIMAS. Sakramentai (Kauno arkivyskupijos kurija. Programa „Atgaivink“, 2008. – 84 p.). III dalis: GYVENIMAS KRISTUJE. Keliauti su Dievu (Kauno arkivyskupijos kurija. Programa „Atgaivink“, 2010. – 110 p.)

Jei atsirastų norinčių susiekti su šių knygučių vertimo į lietuvių kalbą ir parengimo iniciatoriais, visada galima kreiptis į ATGAIVINK programos koordinatorę Vaidą nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

ATGAIVINK programos narius galima pasikviesti į savo parapijas ar bendruomenes. Jie mielai sutiktų pasidalinti savo patirtimi ir įgūdžiais dirbant su grupėmis pagal šias knygutes.

Knygutes galima įsigyti ir popieriniu variantu.

ATGAIVINK programos būstinės adresas:

  • Rotušės a. 14 a
    LT-44279 Kaunas
    mob. 8 673 22346 (Vaida)
    el. p. atgaivink@lcn.lt

Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra