Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dešimtas įsakymas: Negeisk svetimo turto

531.  Ko reikalaujama ir kas draudžiama dešimtu įsakymu?

2534-25402551-2554Šiuo įsakymu, papildančiu ankstesnį, reikalaujama vidinės laikysenos, kurią ženklina pagarba kito nuosavybei, ir draudžiamas godumas, svetimų gėrybių nežabotas geidimas ir pavydas, kurio esmė – nusiminimas dėl kito turimų gėrybių ir besaikis troškimas jas pasisavinti.

532.  Ko reikalauja Jėzus širdies neturtu?

2544-25472556Jėzus reikalauja, kad mokiniai teiktų jam pirmenybę visa ko ir visų atžvilgiu. Neprisirišimas prie turtų evangelinio neturto dvasia ir atsidavimas Dievo apvaizdai, išlaisvinančiai iš nerimo dėl rytojaus, parengia vargdienio dvasią turinčių palaiminimui, nes „jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3).

533.  Koks yra didžiausias žmogaus troškimas?

2548-25502557

Didžiausias žmogaus troškimas yra regėti Dievą. Visa savo esybe jis šaukia: „Trokštu regėti Dievą!“ Tikrą ir pilnatvišką laimę žmogus pasiekia palaimingai regėdamas Tą, kuris iš meilės jį sukūrė ir savo begaline meile traukia prie savęs.

„Kas regi Dievą, jau yra gavęs visas gėrybes, kokias tik galima įsivaizduoti“ (šv. Grigalius Nisietis).