Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Amen“

217.  Ką reiškia mūsų Tikėjimo išpažinimą užbaigiantis Amen?

1061-1065Hebrajiškas žodis Amen, kuriuo taip pat užbaigiama paskutinė Šventojo Rašto knyga, kai kurios Naujojo Testamento maldos ir Bažnyčios liturginės maldos, reiškia mūsų kupiną pasitikėjimo ir besąlygišką „taip“ tam, ką išpažinome tikį, visiškai pasitikėdami Viešpačiu Kristumi, kuris yra galutinis „Amen“ (Apr 3, 14).