Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Maldos tradicija

557.  Kuo maldai svarbi Tradicija?

2650-2651Šventoji Dvasia Bažnyčioje per gyvąją Tradiciją moko melstis Dievo vaikus. Iš tiesų malda neapsiriboja spontaniška vidinio postūmio apraiška, bet apima išgyvenamos dvasinės tikrovės kontempliavimą, tyrimą ir suvokimą.