Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Atsisveikinimo su altoriumi malda po liturgijos prieš išeinant iš bažnyčios

Atsisveikinimo su altoriumi malda po liturgijos prieš išeinant iš bažnyčios
(Sirų maronitų tradicija)
Pasilik ramybėje, Dievo Altoriau! Mano atliktas aukojimas prie tavęs tepasitarnauja skolų dovanojimui ir nuodėmių atleidimui ir tepadeda man patirti Kristaus teismą be pasmerkimo ir sugėdinimo. Nežinau, ar man bus duota sugrįžti ir vėl aukoti prie tavęs auką. Globok mane, Viešpatie, ir saugok savo Bažnyčią, kuri yra tiesos ir išgelbėjimo kelias. Amen.

 

KBK nuorodos