Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Svarbiausios liturginės šventės. Ikona


Maldai tinka visoks laikas. Vis dėlto Bažnyčia siūlo tikintiesiems ypatingus laiko tarpsnius, skirtus nuolatinei maldai pabrėžti ir maitinti: ryto ir vakaro maldą, maldą prieš valgant ir pavalgius, Valandų liturgiją, sekmadienio Eucharistiją, Rožinį, liturginių metų šventes.

Ikonoje vaizduojamos kelios svarbiausios Bažnyčios maldą ženklinančios liturginių metų šventės. Centre vyrauja Velykų slėpinys – Kristaus prisikėlimas ir žengimas į dangų. Būtent iš šios iškilmės kaip liturginės maldos viršūnės semiasi prasmės ir išganomojo veiksmingumo visos kitos Jėzaus ir Marijos šventės.


534.  Kas yra malda?

2558-25652590Malda yra sielos pakilimas Dievo link arba prašymas iš Dievo jo valią atitinkančių gėrybių. Ji visada yra žmogaus pasitikti ateinančio Dievo dovana. Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų Tėvu, jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.