Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti“

133.  Kaip Viešpats Jėzus karaliauja šiandien?

668-674680Pašlovintasis Kristus, pasaulio ir istorijos Viešpats, Bažnyčios Galva, slėpiningai lieka žemėje, kur jo karalystė kaip ūglis ir pradžia jau egzistuoja Bažnyčioje. Vieną dieną jis šlovingai ateis, bet mes nežinome kada. Štai kodėl gyvename budėdami ir melsdamiesi: „Ateik, Viešpatie“ (Apr 22, 20).

134.  Kaip vyks šlovingasis Viešpaties atėjimas?

675-677680Šlovingąjį Kristaus atėjimą po paskutinio šio praeinančio pasaulio kosminio sukrėtimo lydės Dievo triumfas paruzijoje ir Paskutinis teismas. Taip bus įgyvendinta Dievo karalystė.

135.  Kaip Kristus teis gyvuosius ir mirusiuosius?

678-679681-682Kristus teis galia, kurią gavo kaip žmonių išganyti atėjęs pasaulio Atpirkėjas. Bus atskleistos širdžių paslaptys, taip pat kiekvieno elgsena Dievo ir artimo atžvilgiu. Kiekvienas žmogus pagal savo darbus gaus gyvenimo pilnatvę arba bus amžinai pasmerktas. Taip tikrove taps „Kristaus pilnatvė“ (Ef 4, 13), kurioje „Dievas bus viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).