Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tikėjimo simboliai

33.  Kas yra Tikėjimo simboliai?

185-188192197Tai aiškios formulės, dar vadinamos Tikėjimo išpažinimais, arba Credo. Jais Bažnyčia nuo pat pradžių glaustai išreiškė ir perdavė savo tikėjimą normatyvia ir visiems tikintiesiems bendra kalba.

34.  Kokie Tikėjimo simboliai yra seniausi?

189-191Seniausi yra Krikšto simboliai. Kadangi Krikštas teikiamas „vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19), išpažįstamosios tikėjimo tiesos čia išdėstytos pagal jų ryšį su trimis Švenčiausiosios Trejybės Asmenimis.

35.  Kokie Tikėjimo simboliai yra svarbiausi?

193-195Tai Apaštalų simbolis, kuris yra senovinis Romos Bažnyčios Krikšto simbolis, ir Nikėjos–Konstantinopolio simbolis, pirmųjų visuotinių Susirinkimų Nikėjoje (325) ir Konstantinopolyje (381) vaisius, dar ir šiandien bendras visoms didžiosioms Rytų ir Vakarų Bažnyčioms.