Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirma dalis. Tikėjimo išpažinimas

III a. pradžios Priscilės katakombų Romoje freskos fragmentas. Ankstyviausias Švenčiausiosios Mergelės Marijos paveikslas.

Viename seniausių krikščioniškojo meno paveikslų vaizduojamas Dievo Sūnaus, gimusio iš Mergelės Marijos, Įsikūnijimo slėpinys, esantis krikščionių tikėjimo centre.

Kairėje pusėje žmogaus figūra rodo žvaigždę virš Mergelės su kūdikiu: tai pranašas, tikriausiai Balaamas, kuris skelbia, kad „žvaigždė patekės iš Jokūbo, skeptras pakils iš Izraelio“ (Sk 24, 17). Tai Senosios Sandoros lūkesčių simbolis, tai nupuolusi žmonija šaukiasi Gelbėtojo ir Atpirkėjo (plg. 27, 528 skiltis).

Ši pranašystė išsipildė, Jėzui Kristui, žmogumi tapusiam Dievo Sūnui, Šventosios Dvasios veikimu gimus iš Mergelės Marijos (plg. 27, 53, 422, 488 skiltis). Marija Jį pagimdė ir atidavė žmonėms. Tuo ji yra pats tyriausias Bažnyčios atvaizdas (plg. 967 skiltį).