KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Sakramentinė ekonomija

Pirmas poskyris. Velykų slėpinys Bažnyčios laike [1077-1134]
1 skirsnis. Liturgija – Švenčiausiosios Trejybės darbas [1077-1112]
I. Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas
II. Kristaus darbas liturgijoje
III. Šventoji Dvasia ir Bažnyčia liturgijoje
Santrauka
2 skirsnis. Velykų slėpinys Bažnyčios sakramentuose [1113-1134]
I. Kristaus sakramentai
II. Bažnyčios sakramentai
III. Tikėjimo sakramentai
IV. Išganymo sakramentai
V. Amžinojo gyvenimo sakramentai
Santrauka
Antras poskyris. Velykinio slėpinio sakramentinis šventimas [1135-1209]
1 skirsnis. Bažnyčios liturgijos šventimas [1136-1199]
I. Kas švenčia?
II. Kaip švęsti?
III. Kada švęsti?
IV. Kur švęsti?
Santrauka
2 skirsnis. Liturginė įvairovė ir slėpinio vienybė [1200-1209]
Liturginės tradicijos ir Bažnyčios visuotinumas
Liturgija ir įvairios kultūros
Santrauka

1076  Sekminių dieną nužengus Šventajai Dvasiai, Bažnyčia pasirodė pasauliui.1 Dvasios dovana pradeda naująjį „slėpinio perdavimo“ metą – Bažnyčios metą, kai Kristus, „kol Jis ateis“ (1 Kor 11, 26), per savosios Bažnyčios liturgiją apreiškia, sudabartina ir perteikia savo išganymo darbą. Šiuo Bažnyčios metu Kristus gyvena ir veikia savo Bažnyčioje nauju, naujam metui priderančiu būdu. Jis veikia per sakramentus; bendra Rytų ir Vakarų tradicija vadina tai „sakramentine ekonomija“. Ji yra velykinio Kristaus slėpinio vaisių perdavimas (arba „teikimas“) švenčiant „sakramentinę“ Bažnyčios liturgiją.

Todėl pirmiausia svarbu aikštėn iškelti šį „sakramentų teikimą“ (pirmas poskyris). Tada labiau paaiškės liturginių apeigų prigimtis ir esminiai bruožai (antras poskyris).

Išnašos

1 Plg. SC 6; LG 2.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003