KBK
 
katekizmas.lcn.lt
Išsaugok, pažink ir perduok tikėjimo lobį
www.biblija.lt     Vatikano II Susirinkimo dokumentai     www.lcn.lt   
 
 
Kas yra katekizmas?    Apie 1996 m. „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (KBK)Nuorodos  
 
 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO (KBK) TURINYS:

 
‹‹‹ atgaltoliau ›››  
  

Pirmas skyrius. Malda krikščionio gyvenime

Antras poskyris. Maldos tradicija

1 skirsnis. Prie maldos šaltinių [2652-2662]
Dievo žodis
Bažnyčios liturgija
Dieviškosios dorybės
„Šiandien“
Santrauka
2 skirsnis. Maldos kelias [2663-2682]
Malda Tėvui
Malda Jėzui
„Ateik, Šventoji Dvasia“
Bendrystėje su Švenčiausiąja Dievo Motina
Santrauka
3 skirsnis. Maldos vadovai [2683-2696]
„Liudytojų debesis“
Tarnaujantieji maldai
Maldai tinkamos vietos
Santrauka

2650  Malda nėra vien spontaniškai prasiveržęs vidinis postūmis: melstis reikia norėti. Juo labiau neužtenka žinoti, ką apie maldą atskleidžia Šventasis Raštas: melstis būtina ir mokytis. Dėl to Šventoji Dvasia gyvu perdavimu (šventąja Tradicija) moko Dievo vaikus melstis tikinčioje ir besimeldžiančioje Bažnyčioje 1.

2651  Krikščioniškos maldos tradicija yra viena iš formų, kuriomis plėtojama tikėjimo tradicija, ypač ją apmąstant ir studijuojant tikintiesiems, kurie saugo savo širdyje išganymo ekonomijos įvykius bei žodžius ir gilinasi į savo pačių išgyvenamą dvasinę tikrovę.2

Išnašos

1 DV 8.

2 Plg. DV 8.

  
‹‹‹ atgaltoliau ›››  

 
 ^^^ į viršų© Katalikų interneto tarnyba, 2003